คำถามที่พบบ่อย

ลำดับ

คำถาม

1 MOU พม่า ราคาเท่าไร?
2 MOU ลาว ราคาเท่าไร?
3 MOU กัมพูชา ราคาเท่าไร?
4 นำเข้าคนใหม่สัญชาติเมียนมา ค่าใช้จ่ายคนละเท่าไร?
5 ทำ MOU พม่า แล้วจะได้รับอะไรบ้าง?
6 แรงงานพม่ามีพาสปอร์ตเล่มสีแดง ตีวีซ่าท่องเที่ยวมาสามารถทำอะไรได้บ้าง?
7 แรงงานพม่าที่มีญาติอยู่ที่บ้านจะพามาทำงานที่ประเทศไทย สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?
8 แรงงานพม่ามีพาสปอร์ตเล่มสีแดง แต่ยังไม่มีวีซ่าสามารถทำอะไรได้บ้าง?
9 แรงงานพม่ามีวีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 2 ปี และอยู่กับนายจ้างคนเดิมต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป?
10 แรงงานพม่ามีวีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 4 ปีแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป?
11 MOU พม่า ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร และคนงานต้องเดินทางไปทำเอกสารที่พม่ากี่ครั้ง?
12 แรงงานสัญชาติลาวมีพาสปอร์ต วีซ่าท่องเที่ยวไม่ขาดสามารถทำอะไรได้บ้าง?
13 MOU ลาว ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร และคนงานต้องเดินทางไปทำเอกสารที่ลาวกี่ครั้ง?
14 แรงงานลาววีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 2 ปี และอยู่กับนายจ้างคนเดิมต้องดำเนินการอย่างไร?
15 แรงงานลาววีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 4 ปี และอยู่กับนายจ้างคนเดิมต้องดำเนินการอย่างไร?
16 แรงงานกัมพูชาไม่เคยมีพาสปอร์ตต้องดำเนินการอย่างไร?
17 แรงงานกัมพูชาวีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 2 ปี และอยู่กับนายจ้างคนเดิมต้องดำเนินการอย่างไร?
18 แรงงานกัมพูชาวีซ่าเป็นแรงงานนำเข้า อยู่ครบ 4 ปี และอยู่กับนายจ้างคนเดิมต้องดำเนินการอย่างไร?
19 MOU กัมพูชา ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร และคนงานต้องเดินทางไปทำเอกสารที่กัมพูชากี่ครั้ง?
20 รายงานตัว 90 วันราคาเท่าไร?
21 ขอหนังสือรับรองบุคคลจากสถานฑูตพม่าราคาเท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
22 ถ้าคนงานจะกลับบ้าน(re-entry) ต้องทำอย่างไรบ้าง?
23 คนงานไม่มีเอกสารอะไรเลยต้องทำอย่างบ้าง?
24 คนงานทำพาสปอร์ตหายต้องทำอย่างไรบ้าง?
25 นำเข้าแรงงานใช้เอกสารอะไรบ้าง?
26 ทำใบแจ้งออกได้ไหม?
27 เปลี่ยนนายจ้างราคาเท่าไหร่?
28 ถ้าคนงานเป็นแรงงานนำเข้าเปลี่ยนนายจ้างได้ไหม
29 ต่อใบอนุญาตทำงานราคาเท่าไหร่?
30 ขอใบอนุญาตราคาเท่าไหร่?
31 ต่อวีซ่าใช้เอกสารอะไรบ้าง?
32 ขอใบอนุญาตทำงานใช้เอกสารอะไรบ้าง?
33 ต่อใบอนุญาตทำงานใช้เอกสารอะไรบ้าง?
34 เปลี่ยนนายจ้างใช้เอกสารอะไรบ้าง?
35 รายงานตัวใช้เอกสารอะไรบ้าง?
36 คนงานมีบัตรชมพูเปลี่ยนนายจ้างราคาเท่าไหร่?
37 คนงานมีพาสปอร์ตอย่างเดียวเปลี่ยนนายจ้างได้ไหม?
38 ถ้า 90 วันเกินกำหนดราคาเท่าไหร่?
39 วีซ่าขาดต่อทำได้ไหม?
40 ใบแจ้งออกทำได้ไหม?
41 คนงานลาออกไปแล้วและจะกลับมาทำงานใหม่ได้ไหม?
42 ต่อวีซ่าราคาเท่าไหร่?
43 คนงานบัตรชมพูหายต้องทำอย่างไร?
44 ทำใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
45 ทำใบขับขี่ราคาเท่าไหร่?
46 ถ้ามีคนงานอยู่ฝั่งพม่าจะทำเอกสารให้ได้ไหม?
47 คนงานอยู่ในประเทศไทยไม่มีเอกสารอะไรต้องทำอย่างไร?