วันที่ 19 มกราคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 ร่วมกับทีมงานโรงพยาบาลดับเบิ้ลยูเมดิคอส ตรวจสุขภาพแรงงานบริษัท เอเอสแอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) จำกัด

วันที่ 19 มกราคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 ร่ว…