วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พาแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เข้ารับการปรับปรุงรายการทะเบียนประวัติ และถ่ายบัตรชมพู

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พา…

นที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พาแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เข้ารับการปรับปรุงรายการทะเบียนประวัติ และถ่ายบัตรชมพู

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พา…

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พาแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จำนวน 300 คน เข้ารับการปรับปรุงรายการทะเบียนประวัติ และถ่ายบัตรชมพู

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีมงานปรัชญา99 พา…