Q1. MOU พม่า ราคาเท่าไร?

ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทต่อคนค่ะ ขึ้นอยู่กับตัวคนงานด้วยนะคะว่าอยู่ในประเทศหรืออยู่นอกประเทศ และพื้นที่การทำงานของนายจ้าง

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986