Q16. แรงงานกัมพูชาไม่เคยมีพาสปอร์ตต้องดำเนินการอย่างไร?

         ต้องยื่นเอกสารนำเข้า (MOU) ค่ะ เตรียมเอกสารเบื้องต้น หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง , บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , หนังสือรับรองบริษัท(ถ้ามี) , เอกสารคนงานใช้ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูปค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986