Q25. นำเข้าแรงงานใช้เอกสารอะไรบ้าง?

          เอกสารนายจ้าง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัทเอกสารลูกจ้าง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูปค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986