Q29. ต่อใบอนุญาตทำงานราคาเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียม 2 ปี 1,900 บาท ค่าบริการ 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้าง และพื้นที่การทำงาน

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986