Q31. ขอใบอนุญาตราคาเท่าไหร่?

            ค่าธรรมเนียม 2 ปี 1,900 บาท ค่าบริการ 500 – 800 บาท ขึ้นอยู่พื้นที่การทำงานของนายจ้าง ลูกจ้าง และจำนวนคนด้วยค่ะ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986