Q4. นำเข้าคนใหม่สัญชาติเมียนมา ค่าใช้จ่ายคนละเท่าไร?

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะ ขึ้นอยู่กับจำนวนคนและพื้นที่การทำงานค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986