การต่อใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit  หมายถึง …